Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

PRO RODIČE

 

 

Poradna :

Jak na vulgarismy dětí : https://www.novinky.cz/zena/deti/455859-poradna-jak-na-vulgarismy-u-deti.html

 

Zpravodaj Rodiče vítáni -listopad 2017

www.rodicevitani.cz


Co je to Učitelská vrba? Učitelská vrba je nová rubrika na webu Rodičevítáni.cz, kde budete nacházet odpovědi na nejpalčivější otázky učitelské profese.

Přečtěte si: Inkluze mi nahání hrůzu a vyčerpává mě, Noste pomůcky, nebo to někdo odnese i o tom, jaké to je učit děti s hendikepy.

Pište nám své příběhy na lucie.fialova@eduin.cz.

Jak to chodí ve švédské, americké nebo finské škole? Přečtěte si o zkušenostech se vzděláváním v zahraničí. Jak vypadá očima české maminky americká (1. část, 2. část) a jak švédská škola (1. část, 2. část)? Proč chtějí Italové opět chodit do školy v sobotu a co si do svitavské školy přivezli za inspiraci z Finska?

Marek Herman: V čem technologie ničí dětem život? Psycholog Marek Herman má poměrně radikální názory na vliv technologií na dětský vývoj. Proč si myslí, že tablet je taková placatá máma, mobil udělá z dítěte „tečku“ na displeji, tříleté dítě by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti a v čem nás esmeskování vzdaluje od prožívání.
 

Broumovské diskuse o vizích vzdělávání Na začátku listopadu se v Klášteře Broumov uskutečnily 4. Broumovské diskuse na téma Vize vzdělanosti. Dvoudenní diskusní konference byla rozdělena do tří panelů. V rámci prvního diskutovali prezidentští kandidáti o svých prioritách v oblasti vzdělávání, v druhém se sešli Helena Illnerová, Martin Jan Stránský a Ondřej Šteffl, ve třetím Vladimíra Dvořáková, Nina Nováková a Tomáš Feřtek.

Reformu vzdělávání brzdí i rodiče Jedním ze závěrů panelové diskuse na konferenci Perpetuum 2017, která se věnovala reformě vzdělávacího systému, bylo, že potřebné změny brzdí sami rodiče, kteří chtějí mít školu takovou, jakou ji znají ze své zkušenosti. Podle Jiřího Růžičky je nutná úplná decentralizace školství, kdy školy samy převezmou odpovědnost za kvalitu

 

Zpravodaj Rodiče vítáni - říjen 2017


Podívejte se na videa z konference Rodiče vítáni
Podívejte se na záznamy z konference Dobrý ředitel jako klíč k dobré škole, Zdeněk Slejška vystoupil s příklady dobrých ředitelů, Václav Nádvorník s tématem, kdo tvoří a nastavuje ve škole pravidla, Tomáš Hazelbauer mluvil o tom, jak se děti a rodiče mohou podílet na směřování školy a Tomáš Feřtek se zaměřil na to, kam až ve škole pustit rodiče. Všechna vystoupení najdete na našem youtube kanálu a fotografie z konference ve fotogalerii.
Mobily ve škole – ano, nebo ne?
Jak se vypořádat s mobilními telefony, které si žáci nosí do školy? Zakázat, nebo využít při výuce? Přečtěte si zkušenosti samotných pedagogů a jak se s případným zákazem vyrovnávají děti a jak rodiče, o tom pro web rodicevitani.cz mluvila Mulica Šulistová z waldorfské základní školy v Českých Budějovicích. Proč mají školní obědy zdarma smysl Informace o tom, že obědy ve školních jídelnách zdarma mají dobrý vliv na docházku dětí do školy, přinesla nedávná studie OSF. Školy se stále (zprostředkovaně přes kraje) mohou hlásit do programu MPSV Obědy do škol. Proč mají ve Finsku obědy zdarma všichni školáci a ne pouze děti z rodin v hmotné nouzi, se dočtete v článku Jitky Polanské.
Jak pracovat s tresty a proč nesrovnávat děti mezi sebou
Na stránkách Rodičevítáni najdete nově rubriku, kde publikujeme názory odborníků spojené s vzdělávacími i výchovnými tématy. Blanka Medová, učitelka zeměpisu a výtvarné výchovy, popisuje, proč si myslí, že tresty při výchově nefungují a jak hodnotit děti, aniž by se z toho cítily demotivované. Přečtěte si i názory dalších odborníků.
Vzniká učitelská platforma
Sledujete změny ve vzdělávací politice a chtěli byste se zapojit do širší diskuse v rámci učitelského profesního sdružení? Přečtěte si rozhovor s Petrou Mazancovou, předsedkyní nově vznikajícího spolku Učitelská platforma a dozvíte se víc.

 

Využití Fidget spinneru ve výuce dětí........http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/zprostredkovane-uceni-v-praxi-fidget-spinner-jako-podnet/

Stravovací návyky dětí.......http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/tomas-vaclavik-stravovaci-navyky-deti-skola-muze-ovlivnit/

Násobilka v životě.....http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/zprostredkovane-uceni-tema-nasobilka/

Uklidím, až děti vyrostou...http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/martina-holcova-uklidim-az-deti-vyrostou/

Japonská škola......https://www.youtube.com/watch?v=jv4oNvxCY5k

Postoje veřejnosti k inkluzi......http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-jake-jsou-skutecne-postoje-verejnosti-k-inkluzi/