Tabule ZŠ

23.12 .- 2.1. 2018 Vánoční prázdniny ( výuka začíná 3. 1. 2018)

 

Tabule MŠ

14.12. Vánoční besídka pro rodiče

23.12. - 1.1.2018 MŠ uzavřena ( provoz od 2.1.2018)

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Info o družině

Školní družina » Info o družině

Provoz ŠD:

ranní: 6.45 - 7.45 hod /příchod žáků nejpozději do 7.35 hod, v 7.40 hod se již škola otvírá pro všechny žáky/

odpolední: 11.40 - 16.15hod

Pro odchody žáků jsou stanoveny následující časy:    do 12.00 /v době po obědě/

                                                                                           13.00 - 13.15hod /rovněž v době po obědě/

                                                                                           14.30 - 16.15hod

  • Žáci chodí na odědy v časových intervalech.
  • Doporučujeme rodičům dětí navštěvujících školní družinu vyzvedávání  od 12,10 hod popř. 13,10 hod /dle rozvrhu/
  • Žáci, kteří končí vyučování ve 13,30 hod, odchází do kroužků nebo do svých oddělení.

Jednotlivá oddělení jsou rozdělena do třídy v přízemí školy, 2.třídy v prvním patře, v multi-funkční učebně rovněž v prvním patře. Ranní družina je vždy ve třídě přízemí školy.

Při komunikaci s jednotlivými odděleními slouží zvonky u vchodových dveří školy.

 

Upozorňujeme rodiče /zákonné zástupce, zmocněné osoby/, že děti si musí ze ŠD přebírat osobně, tzn.počkat na viditelném a bezpečném místě,

 

Platba ŠD:

Bezhotovostní převod na účet školy k 15. v měsíci, V.S. pro platbu bude rodné číslo dítěte.

Ostatní:

  • Vzhledem k tomu, že v měsíci září, říjnu bude probíhat přihlašování dětí do kroužků, je nutné, aby rodiče - zákonní zástupci doplnili časy odchodů v zápisním lístku / zda dítě odchází samo, s doprovodem, popř. se bude po kroužku vracet zpět do ŠD/.
  • Rodiče mohou v průběhu celého roku aktualizovat informace.
  • Upozorňujeme rodiče, zmocněné osoby, že při vyzvedávání dětí ze ŠD je nutno informovat p. vychovatele/ku.
  • Omluvenky pro žáky ŠD píší rodiče /zákonní zástupci/ uvedení v zápisním lístku, je důležité, aby byl napsán den, čas odchodu ze ŠD.

Do družinky doporučujeme i dle uvážení rodičů náhradní oblečení, zvláště v nepříznivém počasí.

 

Roční plán 2016/2017 ZDE

 

Jednotlivá oddělení školní družiny pracují podle měsíčních plánů, které jsou sestavovány s ohleden na roční plán, jednotlivé akce školy, popř.aktuální tématům. Jednotlivé plány oddělení  nemusí být totožné. Minimimálně jednou měsíčně probíhá v rámci celé ŠD společné zájmové vzdělávání všech oddělení.