Tabule ZŠ

22.3.        I. - V.     Třídní schůzky
23.3.    8:00 - 12:00    IV.    Jeden svět
28.3.    8:30 - 12:30    IV.    Linka - velikonoční dílna
březen            Keramická dílna

 

Tabule MŠ

22. 3. dopoledne        Slavíme světový den vody a vítáme jaro
27. 3.  od 9:30         Divadlo Polárka "Od maličkých k velikým"
26. a 28. 3 dopoledne        Velikonoční tvoření

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Info ke stravování

Školní jídelna » Info ke stravování

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

PEČIVO VE ŠKOLCE

Od listopadu do naší školní jídelny dojíždí s čerstvým pečivem firma Pekařství Křižák. Při pečení používají léty osvědčené receptury a my od nich odebíráme mimo jíné i kváskový chléb, který je považován za zdravější a chutnější.

 

NOVINKY

Naše školní jídelna od ledna přestala zahušťovat jídla moukou, zahušťujeme Hraškou (mlété luštěniny), bližší informace naleznete ZDE

 


 


Školné pro děti MŠ na celý den činí 500.- Kč a školné za družinu pro děti ZŠ je 200.- Kč. Tato částka je pevná, nebere se ohled na absenci dítěte. V případě přerušení provozu nebo omezení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 pracovích dní v měsíci se úplata poměrně sníží /týká se hlavně školních prázdnin/.
 

Školní rok od 1.9.2017 do 31.8.2018

Dítě které dosáhne ve školním roce uvedeného věku platí dle  vyhlášky 107/2015 Sb. :

 

Děti MŠ od 3 do 6 let               

Stravné 735,- + školné 500,-    

(ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI)

 

Děti MŠ od 7let                

stravné  798,- 

 

 Děti ZŠ od 7 let do 10 let               

stravné   462,- + družina  200,-

Děti ZŠ Od 11 let do 14 let             

stravné   546,-  + družina  200,-

 VS RČ dítěte, číslo účtu 181574256/0300

Strávník ZŠ a MŠ v době přítomnosti a první den neplánované absence má nárok na dotovanou stravu. Tzn. strávník hradí pouze částku za potraviny.

Výdejní doba pro děti MŠ  pro odběr do jídlonosičů       od 11.00 hod. -  11.30 hod.

Výdejní doba pro děti ZŠ pro odběr do jídlonosičů       od 12.00 hod. -  12.30 hod.

Další dny absence, kdy strávník neodhlásí stravu se mu k ceně za potraviny připočítají veškeré věcné náklady.

Plná cena  oběda je dle kalkulačního listu stanovena takto:

Strávník do 6 let                          46,- Kč

Strávník nad 7 let                        49,- Kč

Strávník nad 11 let + zaměst.    53,- Kč

Úhrada stravného a školného

Platba školného a stravného je možná bezhotovostním převodem, nebo složenkou na účet školy. Ve vyjímečných případech lze stravné a školné uhradit hotově v kanceláři ved. ŠJ po předchozí telefonické domluvě. Termín úhrady je do 20.dne předcházejícího měsíce (tzn.platba na měsíc září, musí být připsána na účet školy do 20. srpna). Číslo účtu školy: 181574256/0300 VS: rodné číslo dítěte

Přihlášky stravného

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři vedoucí stravování, kde vyplní přihlášku ke stravování, přihlášení je možné i formou SMS na tel.č. 773 678 695 a vyplněnou přihlášku dodatečně odevzdat a je možné i zaslat přihlášku mailem, formulář je ke stažení na internetových stránkách školy. Dítě ke stravování je nutné přihlásit den předem do 12 hod.

Odhlášky stravného

Odhlášky na přechodné období nepřítomnosti dítěte se provádí osobně v kanceláři ved.ŠJ, telefonicky vedoucí stravování v době od 7 hod. – 12.00 hod.před prvním dnem nepřítomnosti strávníka. Odhlášení trvalé ze stravování je nutné podat vedoucí školní jídelny písemnou formou. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného u každého strávníka se provádí vždy k 30.6.  a vzniklý přeplatek se vrací vždy do 31.7.  na účet, který strávník uvedl v přihlášce, nebo osobně v kanceláři ŠJ hotově, po předchozí telefonické domluvě.

Školní jídelna

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, dle pokynů ředitelky školy.
Úklid školní jídelny zajišťuje provozní pracovník školy, tak aby byly splněny hygienické požadavky pro provoz školní jídelny.

JménoVelikostDatum
icoZdrava-vyziva.doc52.00 KB2014-05-22 13:14