Tabule ZŠ

23.12 .- 2.1. 2018 Vánoční prázdniny ( výuka začíná 3. 1. 2018)

 

Tabule MŠ

14.12. Vánoční besídka pro rodiče

23.12. - 1.1.2018 MŠ uzavřena ( provoz od 2.1.2018)

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Aktuality

Mateřská škola » Aktuality

PŘEJEME POKOJNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A DO ROKU 2018 CO NEJVÍCE DNÍ ZALITÝCH

SLUNÍČKEM, POHODOU A LÁSKOU

 

PLÁNOVANÉ AKCE

 

23.12. - 1.1.2018 MŠ uzavřena ( provoz od 2. 1. 2018)

 

 

PROBĚHLÉ AKCE

 

KONCERT V KOSTELE A KOUZELNIK U FY KUNOVSKÝ

V minulém týdnu jsme navštívili místní kostel, ve kterém jsme se naladili na vánoční náladu. Nejen, že jsme si kostel prohlédli, ale také jsme si poslechli vánoční koncert, během kterého nám hudebníci z Blanska povyprávěli příběh o narození pána Ježíše. Děti si spolu s muzikanty také zazpívaly několik písní.

Další den jsme byli pozváni do firmy Kunovský, kde děti kromě přichystaného občerstvení přivítal kouzelník jménem Mišuge. Předvedl dětem spoustu zábavných kouzel a vyrobil jim zvířátka z nafukovacích balónků. Po skončení programu si děti prohlédly a nakrmily zvířata, která pan Kunovský chová na svém pozemku. Velice mu děkujeme za milé pozvání a příjemně prožité dopoledne.

 

 

ANDÍLCI A ČERTI

5. 12. se děti již od rána těšily a možná i trochu bály večerního příchodu Mikuláše. Abychom jim čekání zkrátili a den zpříjemnili, uspořádali jsme den andílků a čertíků. Do třídy tedy místo dětí vstupovali malí andílci a čertíci, kteří byli plni energie, rádi soutěžili a tancovali, opakovali si říkanky a básničky pro Mikuláše. Menší děti vyrobily krásné čertíky a větší kouzelné andílky.

 

MIKULÁŠ S DIVADLEM KEJKLE

Krátké představení o neposlušném čertíkovi pobavilo děti. Poté přišel Mikuláš s andílkem i čertem a prověřil jejich znalosti i schopnosti. Za krásné básničky a písničky je odměnil malým dárečkem. Fotografie naleznete opět ve fotogalerii.