Tabule ZŠ

22.3.        I. - V.     Třídní schůzky
23.3.    8:00 - 12:00    IV.    Jeden svět
28.3.    8:30 - 12:30    IV.    Linka - velikonoční dílna
březen            Keramická dílna

 

Tabule MŠ

22. 3. dopoledne        Slavíme světový den vody a vítáme jaro
27. 3.  od 9:30         Divadlo Polárka "Od maličkých k velikým"
26. a 28. 3 dopoledne        Velikonoční tvoření

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Aktuality

Mateřská škola » Aktuality

PLAVECKÁ VÝUKA V AQUAPARKU KOHOUTOVICE

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE

20. 3. V. lekce plavání

21. 3. Ponožkový den - vezmeme si na nožku, každou jinou ponožku

22. 3. Světový den vody - vítáme jaro

27. 3. Divadlo Polárka - "Od maličkých k velikým"

26. a 28. 3. Velikonoční tvoření

28. 3. v 15 - 15:45h Edukativně - stimulační skupiny

 

PROBĚHLÉ AKCE

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BRNO

Cílem programu "Koblížek" bylo  předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, byly děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti byly do děje průběžně zapojovány. Současně s tím byly vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž byly seznámeny s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".