Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Akce školy

Školní rok 2017/2018 » Akce školy

Září

 4.9. Sraz před ZŠ do 8,00h. Slavnostní zahájení.

16.9. Retro výstava, vystoupení dětí

18.9. Kometa Brno (3.-5.roč.)

27.9. Antrophos (4.roč.), výukový program (5.roč)

29.9. Adaptační program (1.-5.roč.)

 

Říjen

13.10. Knihovna J. Mahena (4.roč.)

14.10. Podzimní burza v KD - 8,30h-12,30h

18.10. Jezírko (4.a 5.roč.)

31.10. Halloween v ŠD

 

Listopad

9.11. Podzimní dílny

10.11. Lipka (3.a 4.roč.)

26.11. Vánoční jarmark

 

Prosinec

5.12. Mikulášská nadílka

Vánoční dílny- Linka

Vánoční koncert v kostele

 

Leden

31.1.Anglické divadlo ve škole (1.-5.roč.)